"DIPROM" ประกาศความพร้อม "สานฝันปั้นนักเขียนบทเพื่อผลักดันนักเขียนบทมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

29 Jan 2024

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม "สานฝัน ปั้นนักเขียนบท สร้างสรรค์โตไวอย่างมืออาชีพ Season 2" กับกิจกรรมส่งเสริม Soft Power ผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (DIPROM Creative Drama Script for Touring-DCST 2024) เพื่อผลักดันนักเขียนบทละครเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยว

"DIPROM" ประกาศความพร้อม "สานฝันปั้นนักเขียนบทเพื่อผลักดันนักเขียนบทมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย (Creative Economy) ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เห็นได้จากการที่ศิลปินของไทยหลายคน ได้รับกระแสนิยมจากฐานแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับความสนใจ เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม Soft Power ผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (DIPROM Creative Drama Script for Touring - DCST) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเขียนบทละครให้มีองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดบทละครเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าไทย บริโภคอาหารไทย กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและส่งเสริม Soft Powerไทยไปสู่ระดับสากล สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

DIPROM Creative Drama Script for Touring - DCST 2024 กำลังเปิดรับสมัครนักเขียนบท ผู้ที่มีความสนใจ หรือคนที่มีไฟ มีใจรักในการเขียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพ ที่มีทักษะและความความพร้อม เป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยไปสู่ระดับสากล

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามรายละเอียดการและสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : DCS Diprom โทร. 098 620 6233
Email : [email protected]