ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยฯ ให้การแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศไทย

30 Jan 2024

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ "Double A ส่งใจ มอบความห่วงใย ทั่วไทย"  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ Double A Care ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางและผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมกว่า 6 ล้านชิ้น เป็นมูลค่ารวม 15 ล้านบาท และยังมีแผนดำเนินการมอบต่อเนื่องในปี 2567 เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทย

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยฯ ให้การแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศไทย

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กล่าวถึงโครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งใจ ส่งความห่วงใย เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2562 ทำให้หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลป้องกันในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่เราก็ยังควรต้องเฝ้าระวังและไม่ประมาท เพราะยังมีการระบาดของโรคติดต่อจากทางเดินหายใจต่างๆ เช่น การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ เป็นต้น รวมไปถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่คนไทยเริ่มประสบปัญหาขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญและห่วงใยด้านสุขอนามัยของคนไทย จึงได้จัดทำโครงการ " Double A ส่งใจ มอบความห่วงใย ทั่วไทย"โดยมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ ผ่านสถานพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และองค์กรการกุศล จำนวนกว่า 6 ล้านชิ้น มูลค่ารวม 15 ล้านบาท

และตลอดปี 2567 นี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังคงดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งยังคงมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ตามแนวทาง ESG ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนับเป็นการส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับสังคมไทย