PSTC อินเทรนด์! ลุยธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เพิ่ม-หนุนผลงานปีนี้เติบโต 10% หวังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก - แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

30 Jan 2024

PSTC เปิดกลยุทธ์ปี 2567 มุ่งสู่ธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจแห่งอนาคตสอดคล้องกับธุรกิจหลัก พร้อมเป็นส่วนสำคัญที่เร่งเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะผลักดันผลงานในทุกธุรกิจปีนี้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

PSTC อินเทรนด์! ลุยธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เพิ่ม-หนุนผลงานปีนี้เติบโต 10% หวังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก - แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายลือชัย สุดสาคร กรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจปี 2567 ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญโดยคำนึงถึงปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทฯให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นส่วนสำคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อันจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"ปี 2567 บริษัทฯ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต (carbon credit) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างกว้างขวาง ช่วยเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ยังสามารถจำหน่ายคาร์บอนเครดิตได้ และบริษัทยังเตรียมแผนขยายโครงการ Solar Rooftop พลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต" นายลือชัย กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะเป็นปีที่มีการเติบโตดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งเป้ารายได้รวมของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%