มาร์ค (ชุนฮาว) คาว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของไฟเซอร์ ประเทศไทย

19 Jan 2024

ไฟเซอร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มาร์ค (ชุนฮาว) คาว เป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่แทนเด็บบราห์ ไซเฟิร์ทซึ่งย้ายไปเป็นผู้นำคลัสเตอร์ MISP ที่ตั้งขึ้นใหม่ของไฟเซอร์ Emerging Market Asia

มาร์ค (ชุนฮาว) คาว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของไฟเซอร์ ประเทศไทย

ในบทบาทของผู้จัดการใหญ่ คุณคาวจะเป็นผู้นำองค์กรและพนักงานราว 200 คนในการนำเสนอยานวัตกรรมเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนและเป้าหมายเพื่อการเติบโตของไฟเซอร์โดยมียาและผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Primary Care, Specialty Care และ Oncology นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจแบบ Glocal ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ไฟเซอร์บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการเงินโดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคนเก่งรวมถึงหาโอกาสในความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ, รัฐบาล และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยานวัตกรรมและวัคซีนสำหรับคนไทยให้ทั่วถึงทั้งประเทศ และจะทำให้ไฟเซอร์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นองค์กรในฝันรวมถึงการสร้างชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ (compliance) อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ (integrity)

เขาเริ่มงานกับไฟเซอร์ในปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับบทบาทผู้นำในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิตการทำงาน และด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปีจากการทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศผนวกกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่สั่งสมต่อๆ กันมาในองค์กรทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาค EM Asia รับผิดชอบธุรกิจวัคซีนและกลุ่มยาอายุรศาสตร์ในประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศแม่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำของไฟเซอร์ในประเทศไทย

มาร์คเป็นเภสัชกรที่มีความรู้ในเชิงลึกผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอีกทั้งยังมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งซึ่งเขาจะใช้ประสบการณ์จากธุรกิจเภสัชภัณฑ์ที่สั่งสมมาอย่างมากมายยาวนานกว่า 2 ทศวรรษทั้งเรื่องการตลาด การขาย การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและดำเนินธุรกิจรวมถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ มาทำให้ไฟเซอร์ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยด้วยยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ของไฟเซอร์

มาร์ค (ชุนฮาว) คาว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเป็นเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไต้หวัน และจบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit