ฟอลคอนประกันภัย แบ่งปันความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

18 Jan 2024

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมีคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสมทบทุนมอบอุปกรณ์การเรียน หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก และของใช้สำหรับเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนวัดมะกอก และโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) ในเขตพื้นที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และยังได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดสกุณปักษี จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อร่วมสร้างรากฐานทางสังคมตามหลักนโยบาย ESG ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ฟอลคอนประกันภัย แบ่งปันความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

ฟอลคอนประกันภัย แบ่งปันความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567