กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, และสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแออัด

22 Jan 2024

กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, และสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแออัด, ชุมชนป่าแพ่งคลองเงิน, และชุมชนสามัคคีพัฒนา ในภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 'ส่วนหนึ่งในการให้และส่งต่อ' GSB 8 BIZ CONNECT 2567

กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, และสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแออัด

"กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง" ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, และสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ 'ส่วนหนึ่งในการให้และส่งต่อ' GSB 8 BIZ CONNECT 2567 โดยมอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน ให้แก่ชุมชนแออัด, ชุมชนป่าแพ่งคลองเงิน, และชุมชนสามัคคีพัฒนา ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่

คุณนที ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 1 ธนาคารออมสิน ได้นำทีมในการดำเนินการมอบผ้าห่มให้กับชุมชนแออัด ชุมชนป่าแพ่งคลองเงิน และ ชุมชนสามัคคีพัฒนา ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ การมอบผ้าห่มในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังเน้นในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนในการร่วมมือและเชื่อมโยงศักยภาพทางสังคม โดยมีการเน้นไปที่ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเติบโต และพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืนในชุมชนต่างๆ