บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม "บูทีค แชริตี้…รักนี้เพื่อน้อง" แท็กทีมจิตอาสา Blue Volunteers บินลัดฟ้าจุดประกายฝันเยาวชน

24 Jan 2024

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำทีมจิตอาสา Blue Volunteers ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสานต่อโครงการ "Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง" พร้อมส่งความสุข และส่งเสริมการสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนโดยรอบสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ สุโขทัย ตราด และ สมุย เพื่อตอกย้ำแนวคิดการเชื่อมโยงความสุขสานต่อถึงชุมชนและสังคมไทย

บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม "บูทีค แชริตี้…รักนี้เพื่อน้อง" แท็กทีมจิตอาสา Blue Volunteers บินลัดฟ้าจุดประกายฝันเยาวชน

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทและประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำแนวคิด "Connect Your Happiness" ที่มุ่งเชื่อมโยงความสุขไปถึงชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้เดินหน้าโครงการ "Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง" เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ และเป็นพลังสำคัญสู่การพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่มาของการร่วมส่งมอบประสบการณ์ความสุข ไปพร้อมกับการส่งเสริมโอกาส การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญาด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มพนักงานจิตอาสา Blue Volunteers มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะและคณะครูผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านการบินให้แก่เด็ก ๆ ที่ร่วมกิจกรรม

"สำหรับโครงการ "Boutique Charity…รักนี้เพื่อน้อง" เป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคม ที่บริษัทฯได้จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความบันเทิงผ่านกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ผ่านเกม อาทิ ซุ้มเกมฝึกสมองประลองปัญญา ซุ้มกิจกรรมสอยดาว รวมถึงการมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณสนามบิน 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ - โรงเรียนเทวะคลองตรงสุโขทัย - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ตราด - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและวัดท่าโสม และสมุย - โรงเรียนบ้านปลายแหลม โรงเรียนบ้านบางรักษ์ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม และเทศบาลนครเกาะสมุย"

พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลต์กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ "นักบินน้อย ซู่โข๋ทัย ครั้งที่ 2" ณ สนามบินสุโขทัย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กอายุ 7 - 12 ปี ได้เข้าชมเครื่องบินของ โรงเรียนการบิน Bangkokair Aviation Training Center - BATC ณ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมทั้งรับฟังความรู้เกี่ยวกับสนามบิน-เครื่องบินจากครูฝึกโรงเรียนการบิน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าชมสวนสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นางอาริญา กล่าวเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมด้านความยั่งยืนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FlyBangkokAir พร้อมอัปเดตโปรโมชันสุดพิเศษและสำรองที่นั่งเพื่อออกเดินทางสู่จุดหมายแห่งอารยธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com Line Official Account : @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)
โทรฯ 1771 หรืออีเมล: [email protected] หรือ โทรฯ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา
08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH

บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม "บูทีค แชริตี้…รักนี้เพื่อน้อง" แท็กทีมจิตอาสา Blue Volunteers บินลัดฟ้าจุดประกายฝันเยาวชน