NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผ่านโครงการ "สุขกายสบายใจ สูงวัยไม่แก่ตัว"

23 Jan 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดโครงการ "สุขกายสบายใจ สูงวัยไม่แก่ตัว" ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมทำอุปกรณ์ยางยืดสำหรับออกกำลังกายและสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อ โดยจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผ่านโครงการ "สุขกายสบายใจ สูงวัยไม่แก่ตัว"