เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดปฐมนิเทศภาคเรียนมกราคมปี 2567 ประกาศความพร้อมผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจ F&B ยุคใหม่

25 Jan 2024

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary School) จัดพิธีปฐมนิเทศประจำภาคการศึกษามกราคม 2567 เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับผู้เรียนใหม่สู่การเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน และการจัดสถานที่เรียนให้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งสร้างเชฟหน้าใหม่ที่มีศักยภาพรอบด้านสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยภายใต้แนวคิด Tradition Excellence and Innovation และตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดปฐมนิเทศภาคเรียนมกราคมปี 2567 ประกาศความพร้อมผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจ F&B ยุคใหม่

นางสาวสุชาดา สถาปิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กล่าวในพิธีปฐมนิเทศประจำภาคการศึกษามกราคม ปี 2567 ว่า "เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านสู่โลกของการทำอาหารระดับมืออาชีพ โรงเรียนของเรายืดมั่นในแนวคิด Tradition Excellence and Innovation ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเชฟผู้สอนในแบบฉบับ Watch-Learn-Do ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำ และนำเทคนิคการประกอบอาหารและเครื่องดื่มไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจตามแนวทางของแต่ละคน เนื่องจากในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภค เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จึงไม่เพียงสอนเฉพาะเทคนิคการทำอาหารเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคนิคงานครัว ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพรอบด้านและสามารถยืนหยัดในแวดวงอาหารและเครื่องดื่มอย่างภาคภูมิต่อไป"

หลักสูตรของเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีระยะเวลาเรียน 3 - 9 เดือนสำหรับภาคเรียนวันธรรมดา และระยะเวลาการเรียน 6-18 เดือนสำหรับภาคเรียนวันเสาร์ เนื้อหาการเรียนจะประกอบด้วยการให้องค์ความรู้และเทคนิคการประกอบอาหาร รวมถึงความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร (Food Safety & Hygiene) การสาธิตการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration) และการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการครัวที่ออกแบบตามมาตรฐานระดับสากล ดำเนินการสอนโดยเชฟผู้มากประสบการณ์และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจากทั่วโลก

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ที่

https://www.cordonbleu.edu/thailand/home/th หรือสอบถามข้อมูลที่ E-mail: [email protected] ; LINE: @lecordonbleudusit หรือติดต่อที่ โทร. 02-237-8877