เคทีซีเป็นตัวแทนมอบเงิน 1,009,999 บาท สมทบเข้าโรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้โครงการ Love & Share ปีที่ 12 "ทุกบาทต่อลมหายใจ ทุกการให้ต่อชีวิต"

25 Jan 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง (กลางซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,009,999 บาท จากนางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ (กลางขวา) และทีมงานบริหารช่องทางการขาย "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากการจัดกิจกรรม "ทุกบาทต่อลมหายใจ ทุกการให้ต่อชีวิต" ภายใต้โครงการ "Love & Share" รักและแบ่งปัน ปีที่ 12 โดยทางผู้บริหาร พนักงานเคทีซี ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี (อิสระ) เคทีซี เอ้าท์ซอร์ส เซลส์ (KTC Outsource Sales) และกลุ่มกัลยาณมิตร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ถนนพระราม 6

เคทีซีเป็นตัวแทนมอบเงิน 1,009,999 บาท สมทบเข้าโรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้โครงการ Love & Share ปีที่ 12 "ทุกบาทต่อลมหายใจ ทุกการให้ต่อชีวิต"