SME D Bank สวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคำอวยพร เดินหน้าภารกิจ 'ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย'

10 Jan 2024

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรับมอบคำอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของ SME D Bank เดินหน้าภารกิจ "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ่านกระบวนการเติมทุนคู่พัฒนา ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

SME D Bank สวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคำอวยพร เดินหน้าภารกิจ 'ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย'

SME D Bank สวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคำอวยพร เดินหน้าภารกิจ 'ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย'