กทม.ประสาน กฟน.เร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมแก้ไขชั่วคราวทางเท้าถนนหลังสวน

08 Jan 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเดินสะดุดบนทางเท้า ถนนหลังสวน เขตปทุมวันว่า กรุงเทพมหานครขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสัญจรบนทางเท้าบริเวณถนนหลังสวนและมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าซ่อมแซมแก้ไขจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการชั่วคราวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ กฟน.ติดต่อเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ จุดเกิดเหตุดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟน.ซึ่งปัจจุบัน กฟน.ดำเนินการในส่วนของใต้ดินเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่อยู่บนดิน ได้แก่ การตัดสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ติดตั้งอุปกรณ์และหักเสาออก รวมทั้งคืนสภาพทางเท้าและผิวจราจรถาวร โดยรื้อพื้นกระเบื้องทางเท้าเดิมและปรับปรุงทางเท้าโดยใช้วัสดุใหม่ทั้งหมดให้เรียบร้อยสวยงามตลอดทั้งสาย

กทม.ประสาน กฟน.เร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมแก้ไขชั่วคราวทางเท้าถนนหลังสวน

นอกจากนั้น ยังได้ขอความร่วมมือให้ กฟน.สำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเพิ่มความเข้มงวดกวดขันผู้รับจ้างซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้าชั่วคราวให้เรียบร้อย รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ กทม.ตรวจสอบพื้นที่การทำงานของหน่วยงานสาธารณูปโภคเป็นประจำทุกวัน หากไม่เรียบร้อยจะแจ้งให้แก้ไขโดยด่วนต่อไป

กทม.ประสาน กฟน.เร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมแก้ไขชั่วคราวทางเท้าถนนหลังสวน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit