META ปิดดีลเพิ่มทุน RO ตามเป้า!! 369 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

31 Oct 2023

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ "META" ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างถูกกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย โดยนายศุภทัต จินดาวนิช กรรมการบริหาร เปิดเผยผลการขายหลักทรัพย์ให้กับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (RO) ที่เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 ตุลาคม 2566 ในราคา 0.24 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งสิ้น 396,494,959 ล้านหุ้น รวมจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 95,158,790.16 บาท ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของบริษัทฯ

META ปิดดีลเพิ่มทุน RO ตามเป้า!! 369 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

โดยบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและในธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่กำลังดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งหน้าดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านอกประเทศ โดยมีแผนโครงการสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงนามเซ็นสัญญากับทีมผู้ก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปีนี้ และพร้อม COD ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 2. โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ณ จังหวัดซากะ (Saga) ภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 100 เมกะวัตต์ โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 เฟส ขนาด 75 และ 25 เมกะวัตต์ตามลำดับ คาดว่าโครงการนี้จะเริ่ม COD ได้ภายในปี 68 ด้านกลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพให้แก่บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และนักลงทุนในอนาคตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง" นายศุภทัต จินดาวนิช กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ META ได้รับความสนใจจากนักลงทุน (Investor) หลายรายที่มองเห็นและให้ความสนใจต่อศักยภาพและโอกาสการเติบโตด้านการลงทุนกับบริษัทฯ แสดงความจำนงต้องการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเข้ามาเป็นกำลังเสริมด้านเงินทุนและขยายโอกาสให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ารับงานในประเภทที่มีความเชี่ยวชาญได้มากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนจากนักลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และพัฒนากลุ่มธุรกิจของ META อย่างเต็มศักยภาพ