กทม.กวดขันจัดระเบียบไม่ให้จอดรถกีดขวาง Bike lane ถนนกำแพงเพชร 3

31 Oct 2023

นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความระบุบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 ประตู 2 ตลาดนัดสวนจตุจักร มีรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อเครื่องจอดกีดขวางในช่องทางจักรยานว่า สำนักงานเขตจตุจักรร่วมกับสถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางซื่อ กวดขันจัดระเบียบการจอดรถกีดขวางทางสัญจรช่องทางจักรยาน (Bike lane) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กวดขันวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณช่องทางจักรยานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการจอดรถกีดขวาง อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ จะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

กทม.กวดขันจัดระเบียบไม่ให้จอดรถกีดขวาง Bike lane ถนนกำแพงเพชร 3

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวว่า สจส.ได้จัดทำเส้นทางจักรยานถนนกำแพงเพชร 3 เป็นรูปแบบทางเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายภายในสวนวชิรเบญจทัศน์ ซึ่งภายในสวนจะมีเส้นทางจักรยานที่สวยงาม ร่มรื่น อีกทั้งยังสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนโดยรอบได้อีกด้วย ในอนาคต สจส.จะร่วมกับสำนักงานเขตฯ พิจารณาขยายเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานที่ปลอดภัยให้เชื่อมต่อกับชุมชนต่าง ๆ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร เข้ามายังสวนสาธารณะได้ โดยไม่จำเป็น ต้องใช้รถยนต์ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและช่วยลดมลพิษทางอากาศ

สำหรับกรณีที่มีรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้เส้นทางจักรยาน สจส.ได้ประสานฝ่ายเทศกิจ เขตจตุจักร ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือให้เฉพาะรถจักรยานใช้เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทางจักรยาน

กทม.กวดขันจัดระเบียบไม่ให้จอดรถกีดขวาง Bike lane ถนนกำแพงเพชร 3