ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบดอกไม้แสดงความยินดี CU TUTOR เปิดสถาบันแห่งใหม่ ชั้น 4 โซน D

03 Nov 2023

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ประสงค์ผล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขายพื้นที่เช่า 1 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพรพรรณ สุวรรณวานิช (กลาง) เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่สถาบัน CU TUTOR ณ ชั้น 4 โซน D เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบดอกไม้แสดงความยินดี CU TUTOR เปิดสถาบันแห่งใหม่ ชั้น 4 โซน D