ททท.ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน เปิดโครงการ "STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" ดึง "เจมส์ จิ" ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี

02 Nov 2023

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดโครงการ "STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" ดึง "เจมส์ จิรายุ" พรีเซ็นเตอร์ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี สิ่งแวดล้อมดี-วัฒนธรรมดี-เศรษฐกิจดี-ชีวิตดี พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Catch the Butterflies ลุ้นรับ VOUCHER โรงแรม ที่พักจากผู้ประกอบการ STAR ฟรี! และของรางวัลต่าง ๆ กว่า 1,000 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ดีเดย์ปล่อย QR Code ผีเสื้อ STGs ในวันที่ 11-19 พ.ย. นี้ พร้อมกันผ่าน Facebook : Amazing Thailand และป้ายโฆษณา LED กว่า 2,000 จอทั่วประเทศ

ททท.ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน เปิดโครงการ "STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" ดึง "เจมส์ จิ" ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกประสบวิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างมลภาวะและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบดังกล่าว ททท.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Goals: STGs 17 ประการ ต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยได้ดำเนินโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้นำ 17 เป้าหมายของ STGs ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ ททท.จึงได้จัดโครงการ "STGs เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง STGs สร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการเชิงประสบการณ์สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่ Smart Tourism พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ STAR โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ ฯ กว่า 80% ภายในปี 2568

ททท. จะมุ่งสื่อสารโครงการ "STGs เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" แบบบูรณาการ 360 องศา เพื่อสร้างกระแสในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่สื่อโทรทัศน์-วิทยุ สื่อ Out of Home กว่า 2,000 จอ ในพื้นที่ Prime Area ทั่วประเทศ อาทิ 7-ELEVEN จอ Panoramix หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 104 จอ จอดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทั่วประเทศไทย กว่า 250 จอ สนามบินดอนเมือง 90 จอ สนามบินสุวรรณภูมิ 250 จอ และสนามบินภายในประเทศ 5 แห่ง 127 จอ รวมทั้งนำเสนอการเดินทางสร้างประสบการณ์ Meaningful Experience แบบ STGs ผ่าน Influencer, KOL, Youtuber โดยคาดว่าตลอดโครงการจะสามารถสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว่า 60 ล้านคน-ครั้ง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด "STGs เที่ยว4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" นำแสดงโดย "เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข" ตัวแทนของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่จะมาชวนคนไทยทุกคนออกไปเที่ยวเมืองไทยแบบ 4 ดี ได้แก่

สิ่งแวดล้อมดี :D ท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ Low Carbon ลดการสร้างขยะ และทำกิจกรรมที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผู้ประกอบการชุมชนใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เพื่อให้เกิด zero waste

วัฒนธรรมดี :D เคารพวิถีชุมชนร่วมงานประเพณีท้องถิ่น อวดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ผู้ประกอบการชุมชนนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

เศรษฐกิจดี :D สนับสนุนสินค้าและบริการในท้องถิ่น เที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการชุมชนนำของดีท้องถิ่นเป็นจุดขาย มาทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่กระจุก

ชีวิตดี :D ท่องเที่ยวอย่างเข้าใจชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยเติมเต็มความสุขและยังช่วยดูแลโลกใบนี้ให้สวยงามต่อไป ผู้ประกอบการดูแลบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดี เต็มไปด้วยรอยยิ้ม :D

รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาตรฐาน STGs จากโครงการ STAR ได้แก่ 1) กิจกรรม "CATCH THE STGs BUTTERFLIES" เพียง SCAN QR Code  ผีเสื้อ STGs ลุ้นรับ VOUCHER จากผู้ประกอบการ STAR ฟรี! พร้อมรับส่วนลดและของที่ระลึกจาก ททท.อีกมากมายกว่า 1,000 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยจะปล่อย QR  Code  ผีเสื้อ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11-19 พ.ย. นี้ ผ่าน Facebook : Amazing Thailand และป้ายโฆษณา LED กว่า 2,000 จอทั่วประเทศ 2) กิจกรรมประกวดครีเอท VDO Clip ชวนเที่ยวไทยแบบยั่งยืน ในหัวข้อ "เที่ยวแบบ STGs ดีต่อเรา ดีต่อโลก"ทาง TikTok/Reels พร้อมติด hashtag #นักท่องเที่ยว STGs คลิปที่โดนใจ ลุ้นรับเลย VOUCHER จากผู้ประกอบการ STAR ฟรี!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ FaceBook Fanpage: "Amazing Thailand" หรือร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการ STAR ได้ที่ www.tatstar.org

ททท.ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน เปิดโครงการ "STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา" ดึง "เจมส์ จิ" ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี