เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ สภากาชาดไทย ติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โครงการขนาดใหญ่แห่งแรกของสภากาชาดไทย

02 Nov 2023

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด โดย คุณอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับ สภากาชาดไทย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และ เภสัชกร ดร.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ด้านบริหารศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ทำพิธีเปิดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งแรกของสภากาชาดไทย ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารและลานจอดรถยนต์มาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังการติดตั้งมากกว่า 800 กิโลวัตต์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่า 7 แสนบาทต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของสภากาชาดไทย ช่วยอนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ สภากาชาดไทย  ติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โครงการขนาดใหญ่แห่งแรกของสภากาชาดไทย

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ สภากาชาดไทย  ติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โครงการขนาดใหญ่แห่งแรกของสภากาชาดไทย