วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

26 Oct 2023

หลายๆ ท่าน มักเข้าใจว่า "โรคไข้หวัดใหญ่" เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี แต่มีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยไม่จำกัดแค่ในเด็กหรือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้คนรอบข้างได้ อย่างไรก็ตาม ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เดียวกันหรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับที่บรรจุในวัคซีน ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ประมาณ 1 ปี จึงควรฉีดเป็นประจำทุกปี รพ.บี.แคร์ฯ ขอแนะนำ โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 490 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

หมดเขต  31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

สั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/161

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี ชั้น 2 

เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 15.00 น. โทร. 080-057-1868 / 02-532 4444 ต่อ 3534, 1227

หมายเหตุ : โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว (สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น) ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถรับเงินคืนหรือโอนสิทธิ์และแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นแทนได้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด