เนเจอร์ ไบโอเทค ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

25 Oct 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในโอกาสเปิดศูนย์ส่องกล้องชินราชา (CHINARAJA ENDOSCOPY CENTER) ให้บริการรักษาพยาบาลด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ส่องกล้องและหัตถการทางเดินหายใจ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง พร้อมติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลื่นแสง 405 นาโนเมตร (CLEAN EDGE) ซึ่งได้รับการรับรองคุณสมบัติการฆ่าเชื้อจากสถาบันต่างๆ โดยมีนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีฯ

เนเจอร์ ไบโอเทค ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เนเจอร์ ไบโอเทค ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก