IND เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา

24 Oct 2023

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 2,118.60 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 เดือน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานก่อสร้างไปกว่า 33.33 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 นี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

IND เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา