วัตสัน ประเทศไทย เดินหน้าแคมเปญ "Give a Smile" สร้างอนาคตสดใสด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ

24 Oct 2023

จับมือ ลิสเตอรีน ดาร์ลี่ และคอลเกต ร่วมสนับสนุน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในการผ่าตัดรักษาผู้ประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

วัตสัน ประเทศไทย เดินหน้าแคมเปญ "Give a Smile" สร้างอนาคตสดใสด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ

รอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความมั่นใจ แต่เด็กแรกเกิดในไทยกว่า 1 ใน 700 คนเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สร้างความท้าทายด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหาร การพูด และการสูญเสียการได้ยิน รวมถึงความท้าทายทางสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การเข้ารับผ่าตัดรักษาเพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างรูปลักษณ์ที่ดูดีจากภายนอก หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมั่นใจอย่างแท้จริง

จากวิสัยทัศน์ของวัตสันในเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม วัตสันมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับผู้คน ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาโดยตลอด เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และยืดหยัดได้อย่างภาคภูมิใจ วัตสัน ประเทศไทย จึงได้สานต่อแคมเปญ 'Give a Smile' เป็นปีที่ 6 ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการผ่าตัดให้กับ "มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม" หรือ "Operation Smile" องค์กรการกุศลทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่ให้บริการผ่าตัดฟรีแก่เด็กและผู้ใหญ่ที่เผชิญกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของใบหน้า เพื่อสนับสนุนให้พวกเขากลับมามีชีวิตที่แข็งแกร่ง มั่นใจ และเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุกๆ วัน

นับตั้งแต่ปี 2561 แคมเปญ 'Give a Smile' ภารกิจสร้างรอยยิ้มทั่วโลกของ เอเอส วัตสัน กรุ๊ป และพันธมิตรคู่ค้าแบรนด์ต่างๆ ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กๆ กว่า 5,000 คนที่เผชิญกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงความผิดปกติของใบหน้า และนอกจากสนับสนุนการผ่าตัดแล้ว แคมเปญ 'Give a Smile' ยังขยายโอกาสการดูแลหลังการผ่าตัดและการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงความทุ่มเทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับทุกคน ในปีนี้ วัตสัน ประเทศไทย ได้เสริมความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรจากแบรนด์ต่างๆ ทั้ง ลิสเตอรีน ดาร์ลี่ และคอลเกต เพื่อสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการมอบรอยยิ้มใหม่ นอกจากนี้วัตสันยังจำหน่ายสินค้าตราวัตสันลาย Smile (Limited Edition) พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อสมทบทุนในการผ่าตัด พร้อมมอบรอยยิ้มใหม่ให้กับสังคมต่อไป

คุณนวลพรรณ ชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า "แคมเปญ 'Give a Smile' ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชีวิตของเด็ก ๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจมากขึ้นผ่านรอยยิ้ม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เอเอส วัตสัน กรุ๊ป ที่ตั้งเป้าในการมอบรอยยิ้ม 10,000 รอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ ภายในปี 2573 ซึ่งการที่เราได้พันธมิตรมาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ควบคู่ไปกับความพยายามของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เราเชื่อว่าเราจะสามารถสานต่อพันธกิจนี้ต่อ ๆ ไป เพื่ออนาคตที่เด็กทุกคนจะได้มอบรอยยิ้มให้กันและกันอย่างมั่นใจ"

พญ. ยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย กล่าวว่า "หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากวัตสัน ประเทศไทยและพาร์ทเนอร์ อย่างดีเสมอมา ความร่วมมือนี้เป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิต และมอบความหวังใหม่ให้กับเด็กๆทุกคน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โครงการ Give a Smile ได้จุดประกายความหวังและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กไปแล้วนับไม่ถ้วน ในอนาคตเราจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานผ่าตัดรักษาเพื่อมอบรอยยิ้มใหม่ รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ ได้มีรอยยิ้มและสามารถใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้"

พญ. ยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย กล่าวว่า "หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากวัตสัน ประเทศไทยและพาร์ทเนอร์ อย่างดีเสมอมา ความร่วมมือนี้เป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิต และมอบความหวังใหม่ให้กับเด็กๆทุกคน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โครงการ Give a Smile ได้จุดประกายความหวังและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กไปแล้วนับไม่ถ้วน ในอนาคตเราจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานผ่าตัดรักษาเพื่อมอบรอยยิ้มใหม่ รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ ได้มีรอยยิ้มและสามารถใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้"