เคล็ดลับ 3 ประการที่คุณควรรู้สำหรับเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม

24 Oct 2023

มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 658,000 คนต่อปี ตามข้อมูลสถิติปี 2563 ขององค์การอนามัยโลก รายงานที่ตีพิมพ์โดย Economist Impact เกี่ยวกับมะเร็งในผู้หญิง (โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก) ในเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมประเทศไทย เวียดนาม อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย บ่งชี้ถึงแนวโน้มของโรคที่เพิ่มขึ้น และกล่าวถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการตรวจพบเจอความผิดปกติ

เคล็ดลับ 3 ประการที่คุณควรรู้สำหรับเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม

เดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านมเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนตระหนักว่า การตรวจคัดกรองเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย สามารถรักษาได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้นการตรวจคัดกรอง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย

นายแพทย์แพทริค ดินีน ศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้อุทิศตัวเพื่อทำให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้หญิง ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ และเป็นผู้สนับสนุนในการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจหามะเร็ง นายแพทย์แพทริค มีเคล็ดลับสามประการที่เขาหวังว่าแพทย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะแบ่งปันให้กับผู้ป่วย และคนที่พวกเขารักดังนี้

  1. รู้เท่าทันร่างกายของคุณให้ดีที่สุด - หากเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายคุณ ควรรีบปรึกษาแพทย์ รวมถึงการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเพื่อสังเกตุถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของขนาด รูปทรง และผิวสัมผัส คุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเอง หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ก้อนเนื้อ รอยบุ๋มของผิวหนัง การมีสารคัดหลั่งออกมาทางหัวนม หรืออาการเจ็บปวดใด ๆ อย่าเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมได้
  2. ทำการตรวจคัดกรอง และบันทึกข้อมูลส่วนตัวที่เกิดขึ้น - ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำการตรวจ มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สามารถคัดกรองตรวจเจอได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ สิ่งนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับทุกคน และควรเก็บบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของคุณ
  3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนรอบข้างของคุณดูแลสุขภาพเต้านมในเชิงรุก - ให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และรู้ว่าเมื่อใดควรเริ่มรับการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำ หากพวกเขากังวลหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตรวจแมมโมแกรม คุณสามารถไปเป็นเพื่อนในการตรวจ

จากประสบการณ์ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย นายแพทย์แพทริคได้ให้มุมมองว่า "แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าสำหรับเรา ในการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็ง แต่เราก็รู้ดีว่า หากเราไม่ทำสิ่งนี้ โอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองก็ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนานับประการ การตรวจคัดกรองนี้ ช่วยให้เราสามารถค้นพบมะเร็งได้ก่อนที่จะมีอาการทางกายภาพแสดงออกมา ไม่มีวันไหนที่น่ายินดีเท่ากับวันที่ได้ยินเรื่องราวการดำรงชีวิตของคนไข้ที่เราได้ช่วยชีวิตไว้"

เคล็ดลับ 3 ประการที่คุณควรรู้สำหรับเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม