รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และเลขาธิการฯ เปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ

27 Oct 2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนายประเสริญ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และเลขาธิการฯ เปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ

โดยนายภุชพงค์ โนดไธสงเป็นผู้กล่าวรายงานและแถลงผลการดำเนินงานกองทุนฯ หลังจากนั้นนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมนิทรรศการผู้รับทุนและมอบนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัล  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการผู้รับทุน ในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุนเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของผู้รับทุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัมคม เดินชมนิทรรศการซึ่งมีการจัดโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (PDPA - Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) และโครงการระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกคลัสเตอร์เส้นใยธรรมชาติ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม ณ อาคารทรงกรม ออดิทอเรียม ชั้น 2

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และเลขาธิการฯ เปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ