ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

30 Oct 2023

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม (Tuyec 19) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตee

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา