ประชาชนพึงพอใจติดตั้ง s-guard ตรงข้ามตลาดบางแค ผู้ใช้วีลแชร์ไม่มีปัญหาการใช้งาน

16 Oct 2023

นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม.กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์การติดตั้งเสากั้นป้องกันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตรงข้ามตลาดบางแค สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้วีลแชร์ว่า การติดตั้งเสาเหล็ก (s-guard) กั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปจอด หรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณตรงข้ามตลาดบางแค เนื่องจากได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณซอยเพชรเกษม 62/1 ผ่านระบบ Traffy Fondue เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23 ก.ค.- 5 ส.ค.66 จำนวน 466 เรื่อง ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่า การจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รวมถึงติดป้ายเตือน พร้อมระบุโทษหากมีการฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดจนตั้งแผงเหล็กกั้นไม่ให้ขึ้นไปจอด หรือขับขี่บนทางเท้า แต่ยังมีผู้ยกแผงเหล็กออกและฝ่าฝืนเช่นเดิม สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่บนทางเท้าทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. และจับกุมผู้กระทำผิด โดยตั้งแต่วันที่ 5 - 11 ส.ค.66 จับกุมได้ 46 ราย

ประชาชนพึงพอใจติดตั้ง s-guard ตรงข้ามตลาดบางแค ผู้ใช้วีลแชร์ไม่มีปัญหาการใช้งาน

นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ได้แจ้งให้ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ทราบว่า มีการร้องเรียนจำนวนมาก จึงขอให้พิจารณาการติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมีผู้ฝ่าฝืนและร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตฯ จึงได้พิจารณาติดตั้งเสากั้น (s-guard) ขึ้นบริเวณจุดที่มีการร้องเรียนฝั่งตรงข้ามตลาดบางแค ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายโยธาออกแบบและกำหนดระยะห่างระหว่างเสา โดยคำนึงถึงผู้พิการที่ใช้วีลแชร์และผู้ใช้รถจักรยานเป็นหลัก ให้สามารถผ่านได้โดยไม่ติดขัดและได้นำวีลแชร์ไปทดสอบทุกครั้ง ขอยืนยันว่า วีลแชร์สำหรับผู้พิการสามารถผ่านได้ ประกอบกับสำนักงานเขตฯ ได้สอบถามความเห็นของประชาชนบริเวณดังกล่าว พบว่า มีความพึงพอใจ สามารถป้องกันการขึ้นไปขับขี่บนทางเท้าที่อาจสร้างอันตรายให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าได้ ขณะเดียวกันได้สอบถามผู้พิการที่ใช้วีลแชร์แล้ว พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมากและไม่มีปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้ การติดตั้งเสาเหล็ก (s-guard) ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการมาดำเนินการแต่อย่างใด และปัจจุบันบริเวณดังกล่าวไม่ปรากฏว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ขณะเดียวกันได้มีประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาในระบบ Taffy Fondue ขอให้ติดตั้งเสาเหล็กเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกหลายแห่งทั้งบนถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย 2

ประชาชนพึงพอใจติดตั้ง s-guard ตรงข้ามตลาดบางแค ผู้ใช้วีลแชร์ไม่มีปัญหาการใช้งาน