กทม.ประสาน กฟน.เข้มมาตรการความปลอดภัยงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสาย ถ.พหลโยธิน

15 Oct 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีข่าวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากงานปรับปรุงพื้นถนนในพื้นที่เขตจตุจักรว่า จากการตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนพหลโยธินในบริเวณก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสาย เพื่อจ่ายไฟให้โครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยระหว่างการเปิดฝาบ่อทำงานช่วงเวลากลางคืนของวันที่ 12 ต.ค.66 และปิดฝาบ่อในช่วงเช้า เพื่อคืนสภาพผิวจราจรให้ประชาชนใช้สัญจร ปรากฏว่า ผู้รับจ้างของ กฟน.ปิดแผ่นฝาบ่อไม่เรียบเสมอกับพื้นผิวถนน ซึ่งนับเป็นความบกพร่องประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม สนย.ได้ประสาน กฟน.เร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขฝาบ่อบริเวณดังกล่าว โดยได้แก้ใขชั่วคราวและสามารถเปิดการจราจรได้แล้ว ส่วนการแก้ไขอย่างถาวรแล้วเสร็จในวันที่ 15 ต.ค.66 สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ กฟน.อยู่ระหว่างติดต่อเจรจา เพื่อชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาต่อไป

กทม.ประสาน กฟน.เข้มมาตรการความปลอดภัยงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสาย ถ.พหลโยธิน

ทั้งนี้  สนย.ได้จัดประชุมเพื่อประสานและกำชับหน่วยงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ใช้ผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ควบคุม กำกับการทำงาน และเข้มงวดตรวจสอบผิวจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

กทม.ประสาน กฟน.เข้มมาตรการความปลอดภัยงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสาย ถ.พหลโยธิน