ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับฝากตามปกติเนื่องในวันหยุดต่อเนื่อง "วันปิยมหาราช" และพร้อมไปรฯ นำจ่ายตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

20 Oct 2023

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายตามปกติในวันหยุดต่อเนื่อง "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 โดยให้บริการรับฝากผ่านไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน สถานีบริการน้ำมัน และพร้อมไปรฯ นำจ่ายทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ที่ https://postbase.thailandpost.co.th/th/service-point และเช็คสถานะพัสดุได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @ThailandPost

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับฝากตามปกติเนื่องในวันหยุดต่อเนื่อง "วันปิยมหาราช" และพร้อมไปรฯ นำจ่ายตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
X : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel