เขตบางรักประสานตำรวจกวดขันวินัยจราจรถนนสีลม แก้ปัญหา จยย.ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย

19 Oct 2023

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ทางม้าลายเป็นที่กลับรถบนถนนสีลมว่า สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ทุ่งมหาเมฆ เพื่อประสานขอความร่วมมือให้พิจารณาดำเนินการกวดขันวินัยจราจรบริเวณถนนสีลม โดยเฉพาะการแอบกลับรถบนทางข้ามทางม้าลายบริเวณเกาะกลางถนนสีลมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการฝ่าฝืนกลับรถดังกล่าว ขณะเดียวกันสำนักงานเขตฯ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามกลับรถบริเวณโดยรอบทางม้าลายถนนสีลม พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ไม่ให้กลับรถบริเวณทางม้าลาย โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีประชาชนใช้ทางม้าลายจำนวนมาก

เขตบางรักประสานตำรวจกวดขันวินัยจราจรถนนสีลม แก้ปัญหา จยย.ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย

นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สน.ทุ่งมหาเมฆ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น

เขตบางรักประสานตำรวจกวดขันวินัยจราจรถนนสีลม แก้ปัญหา จยย.ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย