อ.อ.ป. ร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference : TCAC 2023)"

04 Oct 2023

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายประสิทธิ์ เกิดโต ในฐานะโฆษก อ.อ.ป. เข้าร่วมงานแถลงข่าวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference : TCAC 2023) สานพลังเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

อ.อ.ป. ร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference : TCAC 2023)"

อ.อ.ป. ร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference : TCAC 2023)"