เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย

03 Oct 2023

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม แจกพัดคล้ายร้อน งานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะลำน้ำพุง อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอย เป็นประเพณีของชาวเต่างอยที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระแม่คงคา ภายในงานมีการไหลเรือไฟในช่วงกลางคืน ณ ลำน้ำพุง ซึ่งเป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเต่างอยมาโดยตลอด

เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย

ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด และแจกพัดจำนวน 100 ชิ้น แก่นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมขบวนแห่เรือไฟ (เรือที่ชาวบ้านจะนำต้นกล้วยมาประกอบเป็นเรืออย่างวิจิตรบรรจงและต่อมามีการประยุก์ทำเป็นเรือไฟสร้างไว้บนแพลอยน้ำ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

#เฮงลิสซิ่ง #CSR #กิจกรรมเพื่อสังคม #น้ำเฮงน้ำใจ #เต่างอย

เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย