ศุภนิมิตฯ ร่วมกับ W501 จัดคอนเสิร์ตการกุศล มุ่งหวังช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม

03 Oct 2023

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับวงดนตรี W501 พร้อมศิลปินคริสเตียน จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ส่งต่อความรักเพื่อเด็กยากไร้" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้ในด้านการศึกษา ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท 6 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ศุภนิมิตฯ ร่วมกับ W501 จัดคอนเสิร์ตการกุศล มุ่งหวังช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม

"ส่งต่อความรักเพื่อเด็กยากไร้" เป็นคอนเสิร์ตการกุศลรูปแบบนมัสการครั้งแรกที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือกับวงดนตรี W501 ซึ่งเป็นวงดนตรีคริสเตียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมกับได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง นำโดยคุณบอย โกสิยพงษ์ คุณเต้น นรารักษ์ ใจบำรุง และคุณจัสมิน พัชราวลี ดำรงค์ธรรมประเสริฐ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง มาร่วมกันร้องเพลง ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากพันธมิตร หุ้นส่วน ผู้อุปการะ และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี โดยมีผู้ให้ความสนับสนุนเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล "ส่งต่อความรักเพื่อเด็กยากไร้" จำนวนกว่า 500 คน โดยเงินบริจาคจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 283,034 บาท ทั้งนี้เงินบริจาคดังกล่าว มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กเปราะบางในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 39 จังหวัด ทั่วประเทศ

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวความรู้สึกของการจัดงานว่า "รู้สึกปลื้มใจมาก นี่เป็นครั้งแรกที่ศุภนิมิตฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรคริสเตียนอย่างคริสตจักรใจสมานและ W501 วงดนตรีนมัสการที่มีชื่อเสียง ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ส่งต่อความรักเพื่อเด็กยากไร้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ศุภนิมิตฯ เรามุ่งเน้นทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบาง และคอนเสิร์ตในครั้งนี้เรามุ่งหวังระดมทุนเพื่อกองทุนการศึกษา ให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตรงกับพันธกิจหลักของเรา ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้พันธกิจครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย"

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อการศึกษา ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาให้เด็กมีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้เด็กทุพพลภาพได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนอุปกรณ์เสริมการเรียน และบุคลากรครูที่มีความพร้อมในการดูแลเด็ก 2.สนับสนุนให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้อยู่ในระบบการศึกษา และได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น ภาคอาชีวศึกษา หรือระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และสร้างแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 3.เสริมสร้างศักยภาพให้ครูมีความรู้ และทักษะสำหรับการดูแลและสอนเด็กอย่างมีคุณภาพ และ 4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม และเอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย รวมถึงการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก การสนับสนุนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับเด็ก ครู และชุมชน อย่างแท้จริง

โดยบรรยากาศของงานบริเวณห้องโถง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดให้มีบอร์ดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ในพันธกิจของมูลนิธิฯ มีโซนถ่ายรูป และกิจกรรมเกมส์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กในโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้ร่วมสนุกก่อนเข้าห้องคอนเสิร์ต ส่วนบรรยากาศด้านใน อบอวนไปด้วยความสนุกไปพร้อม ๆ กับความซาบซึ้งใจ ในการที่ทุกคนได้ร่วมนมัสการและการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

คุณเหวิน-เรืองกิจ ยงปิยะกุล Executive Producer, Guitarist ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือว่า "ผมรู้สึกว่าพันธกิจของศุภนิมิตฯ และ W501 เรามีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน และรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจของพระเจ้าอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริง ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น นี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในพันธกิจครั้งนี้ และผมยินดีที่จะร่วมพันธกิจกับศุภนิมิตฯ ในครั้งต่อไปอีก และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นศิลปินต่างค่ายต่างสถานที่มาร่วมใจกัน เพื่อส่งต่อความรักไปสู่เด็กยากไร้อย่างแท้จริง"

การร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของจุดเริ่มต้นในการผสานความร่วมมือกับภาคองค์กรคริสตจักร และศิลปินคริสเตียน ในการส่งต่อความรักไปสู่เด็กยากไร้ ให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียม

ศุภนิมิตฯ ร่วมกับ W501 จัดคอนเสิร์ตการกุศล มุ่งหวังช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม