LAW SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

06 Oct 2023

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะ และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป โดยเริ่มจากการประกอบพิธีสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีบูชาครู บายศรีสู่ขวัญ โดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่เข้าสู่รั้วนิติศาสตร์ SPU อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการและการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่ เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความรักความผูกพันธ์ ความสุข สนุกสนานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

LAW SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

LAW SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ