'ศ.ดร.สว่างวัน' อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. รับรางวัลนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ปี 2566

05 Oct 2023

ศาสตราจารย์ ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลดีเด่น พุทธศักราช 2566 ในงาน "วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 16 และพิธีมอบรางวัลสุรินทราชา" จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (TIAT) โดยมีอาจารย์บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ และนักแปลระดับตำนานผู้มีผลงานแปลมากกว่า 400 ชิ้น เป็นผู้มอบรางวัล??????ภายในงานมีนักแปลและล่ามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เข้ารับรางวัล จำนวน 12 คน สำหรับรางวัลสุรินทราชา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) มอบให้แก่นักแปลและล่ามผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่มายาวนาน และสร้างคุณูปการแก่วงการวรรณกรรม สังคมและประเทศชาติ

'ศ.ดร.สว่างวัน' อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. รับรางวัลนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ปี 2566

'ศ.ดร.สว่างวัน' อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. รับรางวัลนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ปี 2566