ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การพยาบาลแม่นยำ บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล

09 Oct 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การพยาบาลแม่นยำ บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล

การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33 เรื่อง "การพยาบาลแม่นยำ บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล (Precision Nursing : Challenge Roles in Improving Quality of Care) "

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การประยุกต์ใช้การพยาบาลแม่นยำสู่นวัตกรรมการพยาบาล รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการพยาบาลแม่นยำไปสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 : 3,500 บาท

หลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 : 3,900 บาท

สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ link : https://bit.ly/precisionnsg2024

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465 (ในวันและเวลาราชการ)

e-mail: [email protected]

Website: https://ns.mahidol.ac.th/precisionnsg2024