SAM เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2566

09 Oct 2023

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมในภารกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร รวมทั้งส่ง Profile Resume หรือ CV และข้อมูลประกอบการสมัครได้ที่ Email : [email protected] (นายอานนท์ ดำหริชอบ) ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โทรศัพท์ 02-686-1829 หรือ 063-023-0641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2566 โดยดาวน์โหลดหรือศึกษาข้อมูลประกอบการสมัครคัดเลือกได้ที่ www.sam.or.th หรือ คลิก https://bit.ly/PR-News-MDSAM

SAM เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2566