ขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จ

11 Oct 2023

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย SSO TRUST" ซึ่งจัดขึ้นโดย บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยมี อารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรี ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงฯ และ วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน 

ขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จ