บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX รณรงค์รีไซเคิลกล่องกระดาษ สร้างประโยชน์คืนสังคม

01 Dec 2023

นายสึโยชิ  โอซากิ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงาน จิตอาสาบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX กับไปรษณีย์ไทย โดยส่งมอบกล่องกระดาษและซองที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างประโยชน์ให้แก่คนพิการ  โดยมีนายชูพันธ์ แบ่งลาภ (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์รองเมืองเป็นผู้รับมอบ  โครงการนี้ถือเป็นพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ ในการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเอาใจใส่ต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX รณรงค์รีไซเคิลกล่องกระดาษ สร้างประโยชน์คืนสังคม