ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาระดับโลก New Possibilities in Higher Education ประเทศจีน

06 Dec 2023

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาระดับโลก New Possibilities in Higher Education ณ ซานย่า ฮันหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  มุ่งความร่วมมือนำมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมระดับโลก

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาระดับโลก New Possibilities in Higher Education ประเทศจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่2จากขวา) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะแขกเสวนาระดับสูงและผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมและเสวนานานาชาติ ไห่หนาน The First Hainan International Forum on Higher Education Innovation and Development เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงจุดยืนในระดับโลกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆทั้ง 5 ทวีปของโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ส่งเสริมความร่วมมือ และขับเคลื่อนนวัตกรรมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากส่วนของสถาบันการศึกษาและส่วนของภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีภาพที่ชัดเจน สำหรับความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ณ ซานย่า ฮันหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาระดับโลก New Possibilities in Higher Education ประเทศจีน