บางกอกแลนด์ ฉลองครบรอบ 50 ปี เดินหน้ามอบขนมและของใช้จำเป็น ให้แก่ 50 มูลนิธิทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

06 Dec 2023

คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม" นำขนมกว่า 5,000 ชิ้น และของใช้จำเป็นมอบให้แก่ 50 มูลนิธิ เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้พิการซ้ำซ้อน ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ 25 ปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยเฟสแรกได้ส่งมอบคุกกี้ และเดนิชอบสดใหม่จากครัวเบเกอรี่อิมแพ็คให้กับ 10 มูลนิธิ อาทิ บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชาวดีชาย บ้านราชาวดีหญิง บ้านนนทภูมิ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ และพร้อมเดินหน้าส่งมอบความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป

บางกอกแลนด์ ฉลองครบรอบ 50 ปี เดินหน้ามอบขนมและของใช้จำเป็น ให้แก่ 50 มูลนิธิทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล