กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่ลูกค้าวางใจในบริการ

04 Dec 2023

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลแห่งความภูมิใจ Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 จาก World Business Outlook นิตยสารธุรกิจและการเงินจากสิงคโปร์ ตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อสร้างความประทับใจและไว้วางใจในบริการ

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่ลูกค้าวางใจในบริการ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง และยังตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม ด้วยภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และการบริการที่ประทับใจในทุกช่องทาง

ด้วยแนวคิดในการใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ที่ให้บริการด้านธุรกรรมกรมธรรม์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การรับประกัน การพิจารณาสินไหม และการจ่ายเงินตามสัญญาแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในด้านของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการของ BLA EveryCare แก่ลูกค้าทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องถือกรมธรรม์สุขภาพ เพื่อมอบความอุ่นใจ และสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างด้านการบริการสุขภาพ

สำหรับบริการ BLA EveryCare ได้จัดหมวดบริการสุขภาพออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ

  • EveryCare Before ด้วยแนวคิด Prevention การป้องกัน ช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี บริการ BLA Health Partner ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำและช่วยวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล
  • EveryCare Special สำหรับช่วงที่ลูกค้าเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ด้วยแนวคิด Protection เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและการรักษาที่ดี โดยมีบริการต่างๆ คือ BLA Medevac Hotline บริการรถฉุกเฉิน ซึ่งร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริการ Pre Arrangement เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการเข้ารักษาตัว และ Pre Authorization วางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษาในกลุ่มหัตถการที่กำหนดร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร การบริการ Fast Track Discharge เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็ว รวมถึง Driving Home บริการรับหรือส่งเมื่อเข้ารักษาตัว และ BLA Telemed Plus การปรึกษาแพทย์ทางไกล เพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นต้น
  • EveryCare After แนวคิด Pampering สำหรับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด อาทิ บริการพยาบาลที่บ้านหลังผ่าตัดสำหรับกลุ่มโรคสมอง โรคกระดูกและข้อ และ บริการให้คำแนะนำการฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย

"ทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดในการใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย และยังได้มีการกำหนดแผนธุรกิจในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ โดยมีการนำตัวชี้วัดด้วยคะแนน Net Promotor Scores หรือ NPS มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับคะแนน NPS เพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศ ในอนาคตเรายังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นให้ครอบคลุมความต้องการในทุกช่องทางการขาย โดยมีแผนเพิ่มการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสตลอดปี 2567 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ดีและครอบคลุมกับความต้องการมากยิ่งขึ้นต่อไป" นายโชนกล่าว