"สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน" จับมือม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

27 Nov 2023

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) นำโดย นายโอฬาร จันทร์ภู่ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายโกศล โควิสุทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ นายจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ (คนแรกจากขวา) นายทะเบียน และนายสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ (คนแรกจากซ้าย) ปฎิคมสมาคมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ ห้อง LOUNGE ชั้น G1 อาคาร SPU DSPACE เมื่อเร็ว ๆ นี้

"สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน" จับมือม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ