DEXON คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม "Best Innovative Awards" จากเวที SET Awards 2023

27 Nov 2023

DEXON คว้ารางวัล Best Innovative Awards ด้วยผลงานนวัตกรรม ระบบอัจฉริยะตรวจสอบรอยร้าวของท่อลำเลียง จากเวที SET Awards 2023 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในตลาดทุนไทย ตอกย้ำการให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับให้บริษัทฯมีความเติบโตและยั่งยืน

DEXON คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม "Best Innovative Awards" จากเวที SET Awards 2023

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เข้ารับรางวัล Best Innovative Company Awards ในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จากผลงานระบบอัจฉริยะตรวจสอบรอยร้าวของท่อลำเลียง (Crack sizing inline inspection tool)

ระบบอัจฉริยะตรวจสอบรอยร้าวของท่อลำเลียง (Crack sizing inline inspection tool) เป็นสุดยอดนวัตกรรมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อลำเลียง นับเป็นมาตการหนึ่งในการป้องกันปัญหาความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบท่อนำส่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหลักของบริษัท เพราะหากเกิดเพราะหากเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด จะส่งผลกระทบทั้งการดำเนินการทางด้านธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และชีวภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง นวัตกรรมนี้สามารถใช้ตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดในท่อนำส่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการตรวจวัดความหนาของท่อนำส่งด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT : Non-destructive Testing) โดยเทคโนโลยีนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 17 ปี และในปี 2565 ที่ผ่านมาเด็กซ์ซอนได้นำนวัตกรรมนี้ไปใช้ที่ประเทศแคนาดา ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยนวัตกรรมนี้สามารถตรวจสอบได้ถึงในระดับ 1 มิลลิเมตรถือเป็นนวัตกรรมระดับโลก เพราะให้ความละเอียดการวัดที่สูงกว่าปกติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบท่อนำส่ง การพัฒนานวัตกรรมนี้สำเร็จได้ด้วยองค์ประกอบหลายๆประการ จนสามารถกล่าวได้ว่า เด็กซ์ซอนเป็น "ผู้ชำนาญทางด้านการตรวจสอบความหนาของท่อนำส่งด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค" เนื่องจากบริษัทชั้นนำทั้งในไทย และต่างประเทศเล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของเด็กซ์ซอน จนได้รับความไว้วางใจ และนำไปสู่ความร่วมมือที่จะผลักดันเทคโนโลยีสำคัญๆของบริษัทในโอกาสต่อๆไป เด็กซ์ซอนเป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบท่อนำส่งเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่สามารถออกแบบพัฒนา และจัดสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบท่อนำส่ง (Inline inspection tool, ILI) ได้เอง ที่สำนักงานใหญ่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ทำให้ในการดำเนินธุรกิจตรวจสอบท่อนำส่งไม่ต้องนำเข้าอุปกรณ์ ซึ่งเป็นความแตกต่างกับบริษัทอื่นๆในประเทศไทย และเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศไทย นวัตกรรมนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่นำสมัยและยังช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน

"รางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ตอกย้ำการให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม  DEXON มุ่งมั่นคิดค้น วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) พัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นเด็กซ์ซอนยังร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานและการดำเนินอย่างถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในการพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยี" ดร.มัลลิกากล่าว

 

DEXON คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม "Best Innovative Awards" จากเวที SET Awards 2023