คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ Logistics Week 2023

27 Nov 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานสัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ Logistics Week 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเสริมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์โดยตรง ที่เป็น Best Practice ในหลาย ๆ ด้าน ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) คุณนฤมล รัตนวรวิภาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ Global Freight Forwarding คุณดิลกคุณ นพคุณ Co-Founder Nanniiz RISE Academy CEO Service Provider แบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ คุณธัญลดา สุขเกษม CEO บริษัท อาร์ เอส เอส ไบโอเทค จำกัด คุณมานิต จาวลาCEO ธุรกิจสร้างและพัฒนาคลังสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ E-Commerce คุณปริวัฒน์ ฤทธิ์ธารTransport data Analytic Lazada Express Limited ร่วมบรรยายในหัวข้อ "One Day Speed Up Course" เริ่มธุรกิจ E - Commerce Logistics แบบก้าวกระโดดจากผู้ประกอบการตัวจริง ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆนี้  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ Logistics Week 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ Logistics Week 2023