"ไลอ้อน" รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Supply Chain Sustainability Excellence Award

28 Nov 2023

ดร. กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อนได้รับ รางวัล "Supply Chain Sustainability Excellence Award" ในประเภท "Climate Action Network" จาก บริษัท ชีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน (แม็คโคร) ในงาน "แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 16" ณ ศูนย์ประชุม อิมเพคอารีนา เมืองทองธานี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

"ไลอ้อน" รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Supply Chain Sustainability Excellence Award

การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นผลมาจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกหมุนเวียน จนได้การรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเป็นรายแรกของประเทศไทย ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 มิลลิลิตร 2) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิตเติมขนาด 500 มิลลิลิตร และ 3) ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มขัน ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 มิลลิลิตร

ไลอ้อน ยังคงเดินหน้านโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต สู่เป้าหมาย "คาร์บอนต่ำ" เพื่อสร้างการเติบโตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ต่อไป

"ไลอ้อน" รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Supply Chain Sustainability Excellence Award