ผู้บริหาร "SAV" ต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนสมาคม Thai VI เข้าร่วมชมกิจการ พร้อมอัปเดทแผนขยายธุรกิจวิทยุการบินครบวงจร

28 Nov 2023

คณะผู้บริหาร " SAV" นำโดย คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และคุณธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มนักลงทุนสมาคม Thai VI ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์แผนการดำเนินงานของ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV

ผู้บริหาร "SAV" ต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนสมาคม Thai VI เข้าร่วมชมกิจการ พร้อมอัปเดทแผนขยายธุรกิจวิทยุการบินครบวงจร

รวมถึงแผนการขยายธุรกิจ เรื่องเตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ชื่อ บริษัท "ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด" ซึ่ง SAV ถือหุ้น 100% โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐฯซึ่งจะเน้นการให้บริการโซลูชั่นด้านวิทยุการบินแบบครบวงจร รวมถึงดูแลระบบไอที การให้บริการเขียนโปรแกรม การเรียกและรับชำระเงิน ออกแบบเว็บไซต์บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแนวโน้มการลงทุนด้านธุรกิจการบินในประเทศลาว มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี ทั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตธุรกิจของ SAV ในอนาคต