บสย. - กอช. - เทคนิคศรีสะเกษ สานฝัน อาชีวะ เริ่มต้นธุรกิจ Start up

16 Nov 2023

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดการอบรมให้ความรู้ "อาชีวะสร้างอาชีพ" เพิ่มเงินออม ต่อยอดธุรกิจ เติมความรู้ เตรียมความพร้อมนักศึกษาอาชีวะ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ โดยมี นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของ บสย. ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้ประกอบการ Start up และคณะวิทยากรจากฝ่ายส่งเสริมการออม กอช. ให้ความรู้วิธีการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 250 คน  โดยมี นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

บสย. - กอช. - เทคนิคศรีสะเกษ สานฝัน อาชีวะ เริ่มต้นธุรกิจ Start up

บสย. - กอช. - เทคนิคศรีสะเกษ สานฝัน อาชีวะ เริ่มต้นธุรกิจ Start up