ACE ยิ้มรับ 3 ข่าวดีซ้อน คว้าเรตติ้ง "AA" หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ควบคู่กับ CGR ระดับ "ดีเลิศ" ปิดท้ายข่าวดีด้วยตัวเลขรายได้และกำไร Q3/66 ที่โตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

16 Nov 2023

ACE ปลื้มได้รับคัดเลือกเข้าหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ "AA" โดยได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากที่เพิ่งเข้าร่วมรับการประเมินและได้รับคัดเลือกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2565 ตอกย้ำภาพผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตัวจริง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ก็ไม่น้อยหน้า ได้รับการประเมินปี 2566 ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ "5 ดาว" ขณะที่ผลการดำเนินงาน Q3/66 เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2/66 โดยมีรายได้ 1,627.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนกำไรทำได้ 316.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% คาดปีหน้า COD โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มอีกหลายแห่งช่วยเสริมสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ACE ยิ้มรับ 3 ข่าวดีซ้อน คว้าเรตติ้ง "AA" หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ควบคู่กับ CGR ระดับ "ดีเลิศ" ปิดท้ายข่าวดีด้วยตัวเลขรายได้และกำไร Q3/66 ที่โตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 ว่า ACE มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,627.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาส 2 ปี 2566 ที่ทำได้ 1,613.3 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิทำได้ 316.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาส 2 ปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 315.8 ล้านบาท

"สำหรับ ภาพรวมงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถทำรายได้รวม 4,981.3 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 5,073.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 907.6 ล้านบาท ลดลง 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งทำได้ 1,087.9 ล้านบาท อันเนื่องมาจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ด้านความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าปีหน้าบริษัทฯ จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มอีกอย่างน้อย 6-7 โครงการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังผลิต และความสามารถในการทำรายได้และกำไรของ ACE ให้เพิ่มมากขึ้นได้" นายธนะชัย กล่าว

ล่าสุด ACE เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ "AA" ในกลุ่มทรัพยากร ซึ่งเป็นรางวัลที่เปลี่ยนชื่อมาจาก 'หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) และ ACE สมัครเข้าร่วมรับการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผล ESG Rating ตั้งแต่ระดับ AA ขึ้นไป (AA และ AAA) จำนวน 104 บริษัท

นอกจากนี้ ACE ยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ปี 2566 ระดับ "ดีเลิศ" หรือ "5 ดาว" ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกเหนือจาก ACE ที่ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่าน บริษัทย่อยในกลุ่ม ACE จำนวน 12 บริษัท ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนองคาย ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร กาญจนบุรี กระบี่ ก็เพิ่งได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การได้รับรางวัลและการรับรองผลการประเมินด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของ ACE ที่คำนึงถึงการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม บนหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ที่จับต้องได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำของเสียมาเพิ่มมูลค่า การช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะ หรือ กระบวนการผลิตที่ไม่มีการปล่อยของเสียออกนอกระบบ (Zero Waste) การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชน ที่กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอดนั้นมาถูกทาง สอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น "ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก" ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ACE ยิ้มรับ 3 ข่าวดีซ้อน คว้าเรตติ้ง "AA" หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ควบคู่กับ CGR ระดับ "ดีเลิศ" ปิดท้ายข่าวดีด้วยตัวเลขรายได้และกำไร Q3/66 ที่โตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า