'สสจ.นครพนม' เชิญชวนทำฟันปลอมฟรี ด่วน.! จำนวนจำกัด ติดต่อขอรับบริการ ณ รพ.ใกล้บ้าน

15 Nov 2023

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ขอเชิญชวนผู้สนใจทำฟันปลอม ร่วมเข้ารับบริการใน "โครงการฟันเทียม-รากฟันเทียม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา และสิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับรากฟันเทียม) ฟรี.! ด่วนจำนวนจำกัด

'สสจ.นครพนม' เชิญชวนทำฟันปลอมฟรี ด่วน.! จำนวนจำกัด ติดต่อขอรับบริการ ณ รพ.ใกล้บ้าน

เงื่อนไขการเข้าโครงการเพื่อทำฟันปลอม กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ 40-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่สูญเสียฟันทั้งปาก หรือสูญเสียฟันมากกว่า 16 ซี่ เมื่อได้รับการวินิจฉัยให้เตรียมช่องปาก โดยการถอนฟันหมดสันเหงือกบนหรือล่าง หรือฟันปลอมเก่าอายุใช้งานเกิน 5 ปี (ฟันปลอมชนิดทั้งปากบนหรือล่าง)

ผู้สนใจเข้ารับบริการได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม (โรงพยาบาลรัฐฯ ใกล้บ้าน) ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลนาแก โรงพยาบาลปลาปาก โรงพยาบาลท่าอุเทน โรงพยาบาลบ้านแพง โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลศรีสงคราม โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลนาทม และโรงพยาบาลวังยาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08 4428 7978 และ 09 7026 0195