โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง 'มะเร็งเต้านม'

14 Nov 2023

รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม และ พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง 'มะเร็งเต้านม'

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง 'มะเร็งเต้านม'

โดย รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา  ย้ำว่า "มะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการและไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน เมื่อตรวจเจอด้วยตนเองมักจะพบในระยะที่ 2  ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตหรือสำรวจเต้านมของตัวเอง ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะ 0 หรือระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้" 

พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ กล่าวเสริมว่า "การตรวจคัดกรองเต้านมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากตรวจเจอเร็ว จะได้วางแผนการรักษาได้ทันที  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACI จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการรักษามะเร็งเต้านมโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีการรักษาแบบ Personalized  Medicine ที่ตรงจุดเฉพาะบุคคล มีการประสานงานทีมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ"

การเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ในงาน Health & Wealth Expo 2023  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง 'มะเร็งเต้านม'