NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส

17 Nov 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนงบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส จัดโดยชมรมฟุตบอลวีไอพีเทศบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส